pris

Vill du boka enstaka timmar är priset 1400 kr per timme.

Första besök

Jag rekommenderar 1,5 timmes besök för en första träff. Kostnaden blir då 2100 kr.

3-5 Besök

De flesta når symtomfrihet och sina målsättningar inom 3 st 1,5 timmes besök (6300 kr), även vid komplexare symtombild. Beroende av din skadehistorik kan färre besök räcka eller fler behövas, kontakta mig gärna om du vill veta mer om din situation.

min rekommendation

Jag vill att du som kund ska komma åt grundorsaken till din problematik och därmed få ett bra och hållbart resultat. Därför rekommenderar jag alltid mina kunder att komma på minst 3 besök hos mig (totalt 4,5 h). Undantag för personer under 16 år, där räcker oftast 2 kortare besök på 1 timme.  

 

Vid första besöket genomförs en noggrann analys och utifrån det skräddarsys ditt första posturala träningsprogram. Under andra besöket följer vi upp att önskat resultat har uppnåtts, säkerställer att du har koll på dina övningar. Vi skräddarsyr också ytterligare ett program för att fortsätta balansera kroppen och förbereda inför sista stärkande steget. Mellan besöken arbetar du med ditt posturala träningsprogram. Vid tredje besöket följer vi upp att kroppen har börjat inta rätt position och att du är tillräckligt balanserad för nästa fas, den stärkande fasen. Här får du med dig ett skräddarsytt träningspass med mer fokus på stärkande övningar (som också befäster din nya balans djupare och mer hållbart). Många önskar gärna komma på en fjärde uppföljning några månader senare där vi följer upp att önskvärt resultat uppnåtts, därefter går vi igenom hur du ska lägga upp fortsättningen för att bibehålla ett gott resultat genom livet. Små tips i vardagen anpassade efter dina behov. Vi ser till att du har koll på hur DU kan ta hand om din kropp och på så vis bli mindre beroende av ytterligare terapeutisk hjälp. 

information

Avbokning måste ske minst 24 timmar i förväg. Uteblivet besök faktureras fullpris.